Salihli SPECT

Salihli'nin ilk ve tek Nükleer Tıp (Sintigrafi) Merkezidir.

Sintigrafi ile, Özellikle Kalp ve tüm vücut tetkikler için ileri derece görüntüleme hizmeti verilmiş olur.

Merkezimizde yapılan bazı tetkikler:

 • KALP için - GATED Myokard Perfüzyon SPECT
 • KALP için- Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (SPECT)
 • Myokard Viabilite Sintigrafisi (SPECT)  
 • Beyin Perfüzyon SPECT
 • Kemik SPECT
 • Troid Sintigrafisi 1/1 scanner ve 3 yönlü
 • Paratiroid Sintigrafisi (sestamibi)
 • Ga-67 Tümör Tarama Sintigrafisi
 • MİBİ Tümör taraması Sintigrafisi
 • Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi
 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
 • Statik Böbrek Sintigrafisi (DMSA)
 • Dinamik Böbrek Sintigrafisi (DTPA)
 • Kaptoprilli Radyonüklid Renografi
 • Safra Yolları Sintigrafisi
 • Meckel Divertikülü Sintigrafisi
 • Gastroözofagial reflü tayini
 • Akciğer Perf.-Ventilasyon Sintigrafisi
 • Mesane Boşalım Zamanı ve Rezidü İdrar Volümü Tayini
 • Diğer…