• Troid Sintigrafisi 1/1 scanner ve 3 yönlü

 • Paratiroid Sintigrafisi (sestamibi)

 • Ga-67 Tümör Tarama Sintigrafisi

 • MİBİ Tümör taraması Sintigrafisi

 • Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi

 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi

 • Statik Böbrek Sintigrafisi (DMSA)

 • Dinamik Böbrek Sintigrafisi (DTPA)

 • Kaptoprilli Radyonüklid Renografi

 • Safra Yolları Sintigrafisi

 • Meckel Divertikülü Sintigrafisi

 • Gastroözofagial reflü tayini

 • Akciğer Perf.-Ventilasyon Sintigrafisi

 • Mesane Boşalım Zamanı ve Rezidü İdrar Volümü Tayini

 • Diğer…