Prof. Dr. Taylan Kabalak

Prof. Dr. Taylan Kabalak

Kurucu

Prof. Dr. Taylan Kabalak

1937 Uşak doğumludur. 2020 yılında vefat etmiştir.

1961 yılı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi Tıp  Fakültesi Dahiliye Kliniği'nde 1976’da doçent, 1982’de profesör olmuştur. İç hastalıkları, nükleer tıp uzmanı, endokrinoloji uzmanlığı bulunmaktadır.

1982-2001 yılları arasında değişik dönemlerde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı başkanlığı yapmıştır.

ETA (European Thyroid Association), Ege Endokrinoloji Derneği (Türkiye Endokrinoloji Metabolizma Derneği kurulduktan sonra kapanmıştır.) kurucu üyesi ve başkanlığı, Ege Obez Hasta Derneği kurucu üyesi ve bir dönem başkanı, Ege Osteoporozlu Hasta Derneği kurucu üyesi, Ege Diyabetle Kolay Yaşam Derneği kurucu üyesi ve başkanlığı, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği (2003 yılı öncesi) yönetim kurulu üyesi ve iki dönem ikinci başkanı, Ulusal Endokrinoloji Dergisi Editörü (Daha sonra JTEM olarak Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneğine geçmiş ve adı değişmiştir), Journal of Turkish Endocrinology and Metabolism (JTEM) 2003 yılına kadar editörü, Journal Endocrinology (USA) editorial board'unda yer almış, Endocrinoloji El Kitabı üç editöründen birisi, Klinik Tiroid (Textbook) üç editöründen birisi, Vakalarla tiroid, kitap, 4 editöründen birisi, Tiroid El Kitabı 2009 ve 2012 basımları editörü ve bunlara ilaveten endokrinoloji alanında çok sayıda kitabın yazar kadrosunda yer almıştır.

Aynı zamanda çok sayıda bilimsel araştırma ve makalenin de kadrosunda yer almıştır.

Prpf. Dr. Taylan Kabalak, 1976’da Prof. Dr. Nail Tartaroğlu ile birlikte İzmir’de ülkemizin ilk özel nükleer tıp laboratuvarı olan İZMİR NÜKLEER TIP LAB. kurmuştur.

Kaynak: www.haberhurriyeti.com

 Prof. Dr. Nail Tartaroğlu

Prof. Dr. Nail Tartaroğlu

Kurucu

Prof. Dr. Nail Tartaroğlu

Türk Hematoloji Derneği (THD)’nin Ege’li kurucu üyelerindendir. 1925 yılında İzmir’in Seferihisar ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 1948’de İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Seferihisar’da belediye tabibi olarak çalıştı. 1952-1955 yıllarında Almanya Tübingen Üniversitesinde iç hastalıkları ihtisası yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra yeni kurulan (1955) Ege Üniversitesinin Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniğinde başasistan olarak çalışmaya başladı. O yıllarda Tıp Fakültesinin klinikleri İzmir Devlet Hastanesinde misafirdi. Hastanede kan bankasının kurulmasında görev aldı ve çalıştı.

1960’da doçent, 1965’de profesör oldu. 1963-64 yıllarında Almanya Münih Üniversitesinde (Prof Dr Walther Stich) nükleer tıbba yöneldi.  Hematolojide radyoizotopların kullanılması konusunda çalışarak araştırmalarını birinci isim olarak Alman dergilerinde yayımladı. Ayrıca Türkiyede Hb D (Blut 1960) ve Hb H (Blut 1964) konusunda yayınları dikkat çekicidir.

Gastrointestinal kanamanın tanısında radyoizotop yöntemleri (Med. Klin 1964); izotop splenografisi (Klin Wochensch 1965); hematolojik hastalıklar ve karaciğer sirozunda dalak sintigrafisi (1965); karaciğer sirozunda radyokrom ile izotop çalışmaları (Acta Hepatosplenol 1966).

Almanya’dan dönüşünden sonra (1964) Ege Üniversitesi Dahiliye Kliniğinde nükleer tıp çalışmalarının başlamasını sağlamış ve kliniğin radyoizotop laboratuvarını kurmuştur.  Bu alandaki yayınlarını özetlemek gerekirse:

51Cr ve 59Fe izotoplarının eşzamanlı kullanılmasının hematolojideki önemi (1967); radyoaktif izotopların hematolojideki önemi (1968); lenfoma olgularında izotop lenfografisinin değeri (1971); 131 İyot ile kan ve plazma hacminin tayini (1973), İyot tutulma testinde 48 saatlik ölçmenin önemi (1973); normal ve patolojik koşullarda dalak fonksiyonları (1973).

Dr Tartaroğlu 1976’da Dr Taylan Kabalak ile birlikte İzmir’de ülkemizin ilk özel nükleer tıp laboratuvarını kurmuştur. Ayrıca Türkiye Nükleer Tıp Derneği’nin kurucu üyeleri arasındadır. Alman Hematoloji Derneği’nin üyesi, uluslararası nükleer tıp derneklerinden  European Association of Nuclear Medicine (EANM)’nin ve Society of Nuclear Medicine (SNM)’nin onur üyesi idi. Üniversiteden ayrıldıktan sonra muayenehane ve özel laboratuvar çalışmalarını sürdürmüş, 24 Nisan 2005’de aramızdan ayrılmıştır.

Kaynak: kanbilim.com