• GATED Myokard Perfüzyon SPECT

  • Myokard Perfüzyon Sintigrafisi (SPECT)

  • Myokard Viabilite Sintigrafisi (SPECT)

  • Eritrositle İşaretli Hemonjiom (SPECT)

  • Beyin Perfüzyon SPECT

  • Kemik SPECT