Kemik Sintigrafisi

Kemik Sintigrafisi

Kemik kan akımı, metabolizması ve hücre dönüşümü gibi önemli fizyolojik bilgileri elde etmeye olanak veren, girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemidir.

Tümör Markerleri

Tümör Markerleri

Tümör dokusuna bağlı olarak vücut sıvılarında bulunan (tespit edilen) çeşitli biyokimyasal parametrelerdir.