Tümör markerları (işaretleyicileri) adı altında anlaşılan tümör dokusuna bağlı olarak vücut sıvılarında bulunan (tespit edilen) çeşitli biyokimyasal parametrelerdir. Bu markerler ya tümör dokusunun kendisi tarafından ya da tümör dokusunun neden olduğu metabolik değişiminin sonucu olarak vücud sıvılarına salgılanırlar. Asıl önemli olan ve ölçülen tümör dokusunun kendi tarafından, direkt olarak salınan tümör markerlarını ölçmektir. Ölçülen bu değerler malign bir oluşumun göstergesi olabilir, ancak kesin sebebi değildir. Bunlar inflamatuar enfeksiyonlar gibi tamamen beningn sebeplerle de salınabilirler. O nedenle toplumda yanlış anlaşıldığı gibi tümör, tümör dokusunun %100 belirleyicisi olamaz.

Alpha-fetoprotein (AFP)

Kullanıldığı kanser türleri: Karaciğer kanseri ve germ hücreli tümörler
İncelenen Doku: Kan
Nasıl Kullanılır: Karaciğer kanseri teşhis ve tedaviye yanıtı takip; germ hücreli tümörlerin tedavi evresi, prognozu ve tedaviye yanıtı değerlendirmek için

Beta-insan koriyonik gonadotropin (beta-hCG, Beta-human chorionic gonadotropin)

Kanser türleri: Koryokarsinom ve germ hücreli tümörler
İncelenen Doku: İdrar ya da kan
Nasıl Kullanılır: Prognozu ve tedaviye yanıtı değerlendirmek için

BRCA1 ve BRCA2 gen mutasyonları

Kanser türü: Yumurtalık (over) kanseri
İncelenen Doku: Kan
Nasıl kullanılır: Tedavi seçimi için

BCR-ABL füzyon geni (Philadelphia kromozomu)

Kanser türü: Kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve akut miyeloid lösemi
İncelenen Doku: Kan ve / veya kemik iliği
Nasıl kullanılır: Tanıyı doğrulamak, tedavi seçimi ve hastalık durumunu izlemek için

C-kit / CD117

Kanser türleri: Gastrointestinal stromal tümör ve mukozal melanom
İncelenen Doku: Tümör
Nasıl Kullanılır: Teşhis ve tedavinin seçimi.

CA15-3 / CA27.29

Kanser türü: Meme kanseri
İncelenen Doku: Kan
Nasıl kullanılır: Tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

CA19-9

Kanser türleri: Pankreas kanseri, safra kesesi kanseri, safra kanalı kanseri ve mide kanseri
İncelenen Doku: Kan
Nasıl kullanılır: Tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

CA-125

Kanser türü: Yumurtalık (over) kanseri
İncelenen Doku: Kan
Nasıl Kullanılır: Tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

Kalsitonin

Kanser türü: Medüller tiroid kanseri
İncelenen Doku: Kan
Nasıl kullanılır: Tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

Kanser türleri: Kolorektal kanser ve diğer bazı kanserler
İncelenen Doku: Kan
Nasıl Kullanılır: Tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

CD20

Kanser Türü: Non-Hodgkin lenfoma
İncelenen Doku: Kan
Nasıl kullanılır: Tedavi seçimi

Kromogranin A (CGA)

Kanser türü: Nöroendokrin tümörler
İncelenen Doku: Kan
Nasıl kullanılır: Tanı, tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

Kromozomlar 3, 7, 17 ve 9p21

Kanser türü: Mesane kanseri
İncelenen Doku: İdrar
Nasıl Kullanılır: Hastalık nüksünün tespiti.

Epitelyal menşeli dolaşımdaki tümör hücreleri (CELLSEARCH®)

Kanser türleri: Metastatik meme, prostat ve kolorektal kanserler
İncelenen Doku: Kan
Nasıl Kullanılır: Tedavi seçimi ve prognozu değerlendirmek için

Sitokeratin fragman 21-1

Kanser türü: Akciğer kanseri
İncelenen Doku: Kan
Nasıl kullanılır: Hastalık nüksünün tespiti.

EGFR gen mutasyonu analizi

Kanser türü: Non-küçük hücreli akciğer kanseri
İncelenen Doku: Tümör
Nasıl Kullanılır: Tedavi ve prognozu belirlemek amacıyla

Estrojen reseptörü (ER) / progesteron reseptörü (PR)

Kanser türü: Meme kanseri
İncelenen Doku: Tümör
Nasıl kullanılır: Hormon tedavisinin uygun olup olmadığını belirlemek için

Fibrin / fibrinojen

Kanser türü: Mesane kanseri
İncelenen Doku: İdrar
Nasıl Kullanılır: Tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

HE4

Kanser türü: Yumurtalık (over) kanseri
İncelenen Doku: Kan
Nasıl kullanılır: Tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

HER2 / neu gen amplifikasyonu veya proteini aşırı ekspresyonu

Kanser türleri: Meme kanseri, mide kanseri, gastroözofageal bileşke adenokarsinomu
İncelenen Doku: Tümör
Nasıl Kullanılır: Tedavi seçimi

İmmünoglobülinler

Kanser türleri: Multipl miyelom ve Waldenström makroglobulinemi
İncelenen Doku: Kan ve idrar

KRAS gen mutasyonu analizi

Kanser türleri: Kolorektal kanser ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
İncelenen Doku: Tümör
Nasıl kullanılır: Tedavinin seçimi

Laktat dehidrojenaz

Kanser türleri: Germ hücreli tümörler, lenfoma, lösemi, melanoma ve nöroblastom
İncelenen Doku: Kan
Nasıl Kullanılır: Tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

Nöron spesifik enolaz (NSE)

Kanser türleri: Küçük hücreli akciğer kanseri ve nöroblastom
İncelenen Doku: Kan
Nasıl Kullanılır: Tanı, tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

Nükleer matriks proteini 22

Kanser türü: Mesane kanseri
İncelenen Doku: İdrar
Nasıl Kullanılır: Tedaviye yanıtı izlemek için

Programlanmış ölüm (death) ligand 1 (PD-L1)

Kanser türü: Non-küçük hücreli akciğer kanseri
İncelenen Doku: Tümör
Nasıl kullanılır: Tedaviyi seçmek için

Prostat spesifik antijen (PSA)

Kanser türü: Prostat kanseri
İncelenen Doku: Kan
Nasıl kullanılır: Tanı, tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

Tiroglobulin

Kanser türü: Tiroid kanseri
İncelenen Doku: Kan
Nasıl Kullanılır: Tedavinin yeterli olup olmadığı, hastalık nüksünün tespiti.

Ürokinaz plazminojen aktivatörü (uPA) ve plazminojen aktivatör inhibitörü (PAI-1)

Kanser türü: Meme kanseri
İncelenen Doku: Tümör
Nasıl Kullanılır: Kanser saldırganlığını belirlemek ve tedaviyi yönlendirmek için

Diğer Blog Yazılarım

Kemik Sintigrafisi

Kemik Sintigrafisi

Kemik kan akımı, metabolizması ve hücre dönüşümü gibi önemli fizyolojik bilgileri elde etmeye olanak veren, girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemidir.


2022-08-01

Tümör Markerleri

Tümör Markerleri

Tümör dokusuna bağlı olarak vücut sıvılarında bulunan (tespit edilen) çeşitli biyokimyasal parametrelerdir.


2022-08-01