Kemik Sintigrafisi, kemik kan akımı, metabolizması ve hücre dönüşümü gibi önemli fizyolojik bilgileri elde etmeye olanak veren, girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemidir. Sensitivitesinin (hassasiyet) yüksek olması ve ayrıca  ek bir radyasyon etkisine gerek kalmadan tüm vücut kemiklerinin tek bir çekim ile görüntülenebilmesine izin  vermesi klinik uygulamada çok büyük avantaj sağlamaktadır. Metastatik kanser hastalıklarının  değerlendirilmesi  içinde Tüm Vücut Tarama Kemik Sintigrafisi çekimi yapılmaktadır.

Kanser Hastalarında Kemik Sintigrafisi

Kanser hastalarında kemik sintigrafisi, birincil kanser odağının  iskelet sistemine yayılmasının tespitinde, primer kemik tümörlerinin lokasyonunun ve yaygınlığının saptanması, evreleme ve tedaviye verilen cevabın değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Onkoloji hastalarının yüksek oranlarda , kemik metastazı gelişmekte ve bu durum kemik sintigrafisinin en sık kullanım gerekçesini oluşturmaktadır. Kemik metastazlarını tespit etmede, sintigrafik uygulama çok hızlı ve maliyeti daha düşük bir yöntemdir.  Kemik Sintigrafisi, kolay uygulana bilir, ön hazırlık gerektirmeyen, kontraendikasyon ve yan etkisi bulunmayan, tanı koyma hassasiyeti yüksek bir görüntüleme yöntemidir.

Kemik Sintigrafisinin En Sık Kullanıldığı Kanser Türleri

 Kemik Sintigrafisi'nin en sık kullanıldığı başlıca kanserler, Prostat Kanseri, Meme Kanseri, Akciğer Kanseri ile Osteosarkom, Ewing Sarkomu, Osteoid Osteoma gibi primer kemik tümörleridir.

Kemik Sintigrafisi Nasıl Yapılır?

Kemik Sintigrafisi için bir ön hazırlık gerekmemektedir. Hastanın aç-tok karına olması önemli değildir. Kemiklerin görüntülenmesini sağlayan radyofarmasötik ajan hastaya damar yolundan (İntra Venöz) enjekte edildikten sonra, ilacın vücuda dağılması ve kemiklere yerleşmesi için en az 2 saat beklenmekte ve ardından tüm vücudu baştan ayağa kadar tarayan ve yaklaşık 30-45  dakika süren görüntüleme yapılmaktadır. Enjeksiyon sonrası iki saatlik bekleme süresi içerisinde, iyi bir su alımının sağlanması amacıyla hastanın 1-2 litre su içerek sık sık  çıkması istenmekte ve bu sayede görüntü kalitesi artmaktadır.

Diğer Blog Yazılarım

Kemik Sintigrafisi

Kemik Sintigrafisi

Kemik kan akımı, metabolizması ve hücre dönüşümü gibi önemli fizyolojik bilgileri elde etmeye olanak veren, girişimsel olmayan bir görüntüleme yöntemidir.


2022-08-01

Tümör Markerleri

Tümör Markerleri

Tümör dokusuna bağlı olarak vücut sıvılarında bulunan (tespit edilen) çeşitli biyokimyasal parametrelerdir.


2022-08-01