• Tetkik için randevu alınmalıdır. Merkezimiz randevuyla çalışmaktadır.
  • Randevu oluşturulurken mutlaka istemi yapan doktorunuzun sizin için doldurmuş olduğu ve üzerinde yapılacak tetkikin yazdığı imzalı nükleer tıp tetkik istem formunu veya bilgilendirme formunu sekreterliğimize beyan ediniz.
  • Çocuğunuza yapılacak tetkik hakkında size bilgilendirme formu Lütfen bu formu dikkatle okuyunuz. Çünkü bazı tetkikler ön hazırlık gerektirmektedir.
  • Nükleer tıp tetkikleri radyasyon içerdikleri için HAMİLE olan kişilerin bu ortamda bulunması uygun değildir. Hamile iseniz lütfen çocuğuna yapılacak tetkik esnasında refakatçı olarak yanında bulunmayınız.
  • Nükleer tıpta tetkikleri için kullanılan maddelere radyofarmasötik adı verilir. Radyofarmasötik isimli bu maddeler insan vücuduna verilmek amacıyla özel olarak üretilmiş, düşük radyasyonlu, kısa ömürlü, vücutta birikim yapmayan tıbben kullanıma uygun radyoaktif maddelerdir. Bazen damardan bazen de ağızdan verilebilir. Tetkike göre değişir. Genelde hiçbir yan etkisi ve alerjik reaksiyonu yoktur.
  • Tetkik için kullanılan radyoaktif maddenin kullanım dozları genellikle çok düşüktür. Kullanılan miktar çocuklarda daha da düşüktür. Bu maddeler her yaştaki hasta ve çocuklarda (yenidoğanlar dahil) güvenle kullanılabilir.
  • Her tetkikin çekim protokolü farklılıdır. Bu size sekreterimiz/teknisyenimiz tarafından açıklanacak ve ön bilgi verilecektir. Çekim süreleri farklı olabildiği gibi bekleme süreleri de farklı olabilmektedir. Enjeksiyonu yapılmış ve çekime alınan/alınacak hastalar aktif hasta olarak isimlendirilir ve çocuğa ait ayrılmış olan aktif hasta bekleme odasında veya bölümünde beklemeleri zaruridir.
  • Tetkik bittikten sonra bir süre daha aktif bekleme odasında beklenecek, bu süre zarfında teknisyen tarafından çekimleriniz incelenecek, uygun görülürse gitmenize izin verilecektir. İhtiyaç duyulursa ek çekim yapılabilir.
  • Tetkik için kullanılan radyoaktif ilaç genelde Teknesyum’ dur ve bu ilacın yarı ömrü 6 saattir. Genellikle damar yolundan enjeksiyonla verilen (bazen ağız yoluyla da verilebilir) bu maddenin tamamı 24 saat içinde vücuttan atılır.
  • Tetkik yapılan çocuk hastalar 24 saat boyunca hamile bayanlardan ve/veya diğer küçük çocuklardan uzak tutulmalıdır.
  • Çocuğunuzun vücuduna verilen radyoaktif maddenin büyük kısmı idrar, dışkı, tükrük ve ter gibi vücut sıvılarıyla dışarı atılmaktadır. WC’nin temiz kullanılması son derece önemlidir. İdrarını oturarak yapmasını sağlayınız. Tuvalet sonrası eller bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Kağıt havlu kullanılmalı, kullanılmış kağıt havlular tuvalete atılmalı sifon ise birkaç kere çekilmelidir.